Recenzent podręcznika „Transport i spedycja” oraz pakietów edukacyjnych w zawodach: Technik logistyk i Technik organizacji i produkcji filmów.

W ramach zadań realizowanych jako Recenzent zrealizowałem recenzję pakietów edukacyjnych składających się z dwóch części – Poradnik dla ucznia i Poradnik dla nauczyciela. Objętość pojedynczej publikacji wynosiła od 90 do 110 stron. Pakiety edukacyjne pisane były w ramach reformy edukacji narodowej, w ramach której przygotowywane były materiały dla poszczególnych zawodów. Bezpośrednim zleceniodawcą był Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia. Głównym zleceniodawcą było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zawód: Technik Logistyk
1. Projektowanie zadań transportowo-spedycyjnych 342[04].Z3.01
2. Sporządzanie dokumentacji transportowo-spedycyjnych 342[04].Z3.02
3. Organizowanie rynku usług transportowo-spedycyjnych 342[04].Z3.03
4. Stosowanie przepisów prawa i norm obowiązujących w usługach transportowo-spedycyjnych 342[04].Z3.04
5. Stosowanie zasad ekonomiki przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych 342[04].Z3.05

Zawód: Technik organizacji produkcji filmów
1. Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z produkcją filmową 313[07].Z2.03
2. Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z produkcją audycji telewizyjnych 313[07].Z3.04
3. Organizowanie przedsiębiorstwa filmowego i telewizyjnego 313[07].Z5.01
4. Sporządzanie budżetu przedsiębiorstwa filmowego i telewizyjnego 313[07].Z5.02
5. Monitorowanie działalności przedsiębiorstwa filmowego i telewizyjnego 313[07].Z5.03

Recenzent z ramienia MEN podręcznika „Transport i spedycja” wydanego przez ILiM z Poznania.

Pierwsza recenzowana publikacja książkowa. Recenzja wykonana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie technik logistyk. Podręcznik Transport i spedycja był pierwszym tego typu podręcznikiem do nauczania zawodu w kraju. Rok później ukazała się książka mojego autorstwa o tym samym tytule. Była ona moją pierwszą publikacją książkową powstałą w dwóch częściach – Transport i Spedycja.