Szkolenia

Technik logistyk – zawód na topie
Cykl szkoleń dla nauczycieli realizowanych przez Wydawnictwo DIFIN w kilku miastach Polski pod tytułem: „Technik logistyk – zawód na topie”.
W ramach tego cyklu szkoleń przygotowane zostały i przedstawione zagadnienia związane z tematem mojej prelekcji: „Transport w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej”. Prezentację można pobrać ze strony organizatora szkolenia (Wydawnictwa Difin). Szkolenia były prowadzone w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie.

Współdziałanie
Przygotowanie i przeprowadzenia cyklu szkoleń w ramach programu „Współdziałanie” realizowanego przez Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Warszawie, adresowanych do nauczycieli szkół średnich. Szkolenia dotyczyły obsługi programów z pakietu Microsoft Office oraz podstawowych zagadnień związanych z sieciami komputerowymi.

Studia podyplomowe

Instytut Łączności w Warszawie
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Projektowanie sieci komputerowych na studiach podyplomowych organizowanych przezInstytut Łączności w Warszawie.

Konferencja międzynarodowa w Dąbrowie Górniczej

Prelegent i współautor artykułu na konferencji Internet w społeczeństwie informacyjnym.
Współautor i prelegent artykułu „Wybrane elementy telekomunikacji światłowodowej dalekiego zasięgu” na międzynarodowej konferencji„Internet w społeczeństwie informacyjnym” w Dąbrowie Górniczej.