Autor pakietów edukacyjnych w zawodach:
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, Technik mechanizacji rolnictwa i Technik logistyk