Wykładowca

Uczelnie wyższe

2002 – to rok w którym miałem pierwsze zajęcia ze studentami. „Moja pierwsza szkoła” w której po raz pierwszy poprowadziłem zajęcia to Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna. Metody Programowania – ćwiczenia to przedmiot, którym przywitałem – a może on mnie przywitał – nową ścieżkę zawodową (wówczas nigdy bym nie przypuszczał że 11 lat później wciąż będę się tym zajmował). Było to…. wiele lat temu a wciąż pamiętam niektórych studentów. Później były kolejne uczelnie, w tym Politechnika Warszawska na której prowadziłem zajęcia w ramach swoich studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Poniżej spis uczelni na których miałem przyjemność prowadzić zajęcia ze studentami.
Politechnika Warszawska
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
Collegium Varsoviense
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczne

Przedmioty:

W ramach mojej pracy edukacyjnej prowadziłem szereg przedmiotów, których wspólnym mianownikiem była informatyka. Poniżej przedstawiam listę przedmiotów prowadzonych na uczelniach wyższych. Szczególne znaczenie ma dla mnie przedmiot Algorytmy i Struktury Danych, który prowadziłem na trzech z czterech wymienionych uczelniach. Przedmiot ten ma dla mnie szczególne znaczenie ponieważ moje pierwsze wykłady prowadziłem właśnie z tego przedmiotu. Później byłem jego „opiekunem” odpowiedzialnym za przygotowywanie materiałów, konspektów, wykładów, ćwiczeń, warsztatów, testów, zadań itd.

Algorytmy i struktury danych
Administracja i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Metody programowania
Podstawy programowania
Administracja i zarządzanie sieciami komputerowymi
Specyfikacja i projektowanie oprogramowania
Podstawy użytkowania komputerów
Projekty przejściowe

Zakończone prace inżynierskie

Wszystkie prace inżynierskie prowadzone były i są w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej. Poniżej znajduje się lista tematów prac inżynierskich, które zostały zakończone i obronione przez studentów.

1. Przegląd oraz zastosowanie wybranych technologii Open Source do tworzenia aplikacji internetowych
2. Wykorzystanie sieci oraz stron internetowych do administrowania bazami danych i ich bezpieczeństwo
3. Technologia PHP i MySQL w projekcie systemu zarządzania treścią (CMS) będącego intranetem wyższej uczelni
4. Relacyjne bazy danych używane przy tworzeniu aplikacji internetowych
5. Systemy komputerowe wspomagające obróbkę grafiki wektorowej i rastrowej oraz zarządzanie kolorem
6. System projektowania i zamawiania zaproszeń ślubnych
7. Pozycjonowanie stron internetowych
8. Własności i zastosowanie języka SQL w relacyjnych bazach danych
9. Wykorzystanie języka ActionScript do tworzenia aplikacji internetowych
10. Zastosowanie PHP w aspekcie tworzenia dynamicznych stron www, na przykładzie forum internetowego dla studentów wyższej uczelni
11. Relacyjne bazy danych w aplikacjach do zarządzania firmą
12. Usługa głosowa w lokalnych sieciach komputerowych dla potrzeb korporacji
13. Internetowy System Ankiet (ISA) dla studentów uczelni wyższej w technologii PHP
14. Nadzór i zarządzanie mobilnymi przedstawicielami firmy handlowej w oparciu o internetowe formularze bazodanowe
15. Zintegrowany System Zarządzania Zasobami Informatycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oparty na technologii Open Source
16. Dynamiczna strona www wykorzystująca język PHP i bazę danych MySQL w aspekcie aplikacji wspomagającej decyzję konsumencką
17. Systemy Zarządzania Treścią w aspekcie tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych
18. Sieci bezprzewodowe w dostępnych rozwiązaniach
19. Zastosowanie technologii JavaBeans i JDBC do tworzenia stron internetowych na przykładzie stworzonej aplikacji – sklep internetowy
20. Zastosowanie domowych sieci bezprzewodowych: Bluetooth, HomeRF, IrDA, WLAN IEEE 802.11b